top of page
ค้นหา

การฝึกอบรมของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง (The Sense Living) ให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มาพักอาศัยจึงมีมาตรการในการจัดให้มีการฝึกอบรมประจำปีในทุกๆปี เป็นหลักสูตร การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับ เจ้าหน้าที่และบุคคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์ ในการอบรมเน้นความสำคัญของขั้นตอนในการปฏิบัติ การประเมินสถานการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และเพิ่มเติมความรู้ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page