top of page
ค้นหา
  • ratree5

กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุศูนย์ TSL

การปั้นเม็ดบัวลอย ช่วยฝึกให้ผู้สูงอายุได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้แก่มือและนิ้วมือ นวด คลึง ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นการฝึกสมาธิ และเป็นกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันกับเพื่อนๆในศุนย์อีกด้วยค่ะComments


bottom of page