top of page
ค้นหา
  • ratree5

ความแตกต่างของ บ้านพักคนชรา และ เนอร์สซิ่งโฮม
🏣บ้านพักคนชรา🏣

บ้านพักคนชรา จะเน้นการดูแลผู้สูงอายุแบบระยะยาว ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องการการดูแลจากพยาบาลวิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาลคอยดูแลตลอดเวลา และผู้สูงอายุต้องมีความสามารถในการดูแลตัวเองได้ เช่น การช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในการใช้ชีวิตประจำวัน ความสามารถในประกอบกิจวัตรส่วนตัว การรับประทานอาหาร การเดินเหินได้ปกติ และไม่มีภาวะป่วยหนักจนไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ดังนั้นบ้านพักคนชราจึงเหมาะกับผู้สูงอายุที่ยังสามารถดูแลตัวเองได้


🏢เนอร์สซิ่งโฮม🏢

เนอร์สซิ่งโฮมจะเน้นการดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่น ผู้สูงอายุที่มีภาวะภาวะพึ่งพิงหรือเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง การดูแลผู้สูงอายุระยะสั้นเช่นผู้สูงอายุที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดและต้องการใช้เวลาในการพักฟื้นซึ่งอาจต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหรือต้องมีการทำกายภาพบำบัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเช่น ผู้สูงอายุที่มีอาการอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีคนดูแล ทั้งการป้อนอาหาร การทำความสะอาดร่างกาย เป็นต้นซึ่งที่เนอร์สซิ่งโฮมจะมีทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด และนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยดูแล ซึ่งจะช่วยดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง และช่วยฟื้นฟูอาการเจ็บป่วยให้ฟื้นฟูและใกล้เคียงปกติมากที่สุด เนอร์สซิ่งโฮมมีการบริการครบวงจรเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและดุแลทั้งระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้เนอสซิ่งโฮมยังให้บริการในเรื่องของการดูแลเรื่องอาหารที่ควรรับประทาน รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยได้ออกกำลังกายหรือการทำกิจกรรมต่างๆที่สามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ป่วยได้อีกด้วย


🏢ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ The sense livine ของเราเป็นเนอร์สซิ่งโฮมที่ดูแลและบริการที่พักสำหรับผู้สูงอายุทั่วไปและผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงและผู้ป่วยติดเตียง เรามีทีมแพทย์และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลและรักษาเฉพาะด้าน เช่นการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยติดเตียงที่มีแผลกดทับ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก และผู้สูงอายุที่ต้องการการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เป็นต้น ซึ่งแต่ประเภทของผู้ป่วยก็จะต้องมีการดูแลฟื้นฟูที่แตกต่างกันไป ผู้เข้าพักที่ศูนย์จะได้รับการออกแบบวิธีออกกำลังกายพื้นฐาน การรับประทานอาหารออกแบบโดยนักโภชนาการ กิจกรรมฟื้นฟูระบบประสาทสัมผัสทั้งห้า และการประเมินการทำกายภาพบำบัดเพื่อให้เหมาะสมเฉพาะรายบุคคลโดยนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์อีกด้วยค่ะ
Comments


bottom of page