top of page
ค้นหา

บาดเจ็บจากการเล่นกอล์ฟ

การบาดเจ็บที่เกิดจากการเล่นกอล์ฟ กายภาพบำบัดช่วยคุณได้

นักเล่นกอล์ฟสามารถลดอาการปวด หรืออักเสบ จากการรักษาด้วยเทคนิคของนักกายภาพบำบัดในการขยับข้อต่อและฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่บาดเจ็บหรืออ่อนแอด้วยเครื่องมือกายภาพบำบัด เช่น เครื่องอัลตราซาวด์ และเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น

กอล์ฟเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งในการเล่นจะไม่ได้ใช้กำลังในการเล่นโดยตรงแต่จะใช้เทคนิคในการเล่นและมีการเคลื่อนไหวแบบเดิมซ้ำๆ นักกีฬาหลายคนจึงต่างก็เคยมีการบาดเจ็บจากการเล่น โดยมาจากหลายๆปัจจัย เช่น 1. ขาดการวอร์มอัพ เตรียมพร้อมร่างกายก่อนการฝึก 2. การจัดท่าทางที่ผิดและเกิดการเคลื่อนไหวที่ผิด 3. ตีถูกพื้น 4. กล้ามเนื้อทำงานมากเกินไป

การบาดเจ็บสามารถเกิดได้ในหลายๆจุดของร่างกาย แต่ในผู้ที่เล่นกอล์ฟจะมีจุดที่มักจะบาดเจ็บบ่อยๆ ดังนี้

1. ข้อมือ การเคลื่อนไหวซ้ำๆในการเล่นมักจะทำให้เกิดการอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในเรื่องการเคลื่อนไหวของข้อมือ โดยเฉพาะในช่วงของ Backswing และ ช่วงที่ไม้กระทบกับลูกกอล์ฟ 2. ข้อศอก เอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกอักเสบเป็นการบาดเจ็บที่เจอได้บ่อย ในนักกีฬา ซึ่งมักจะถูกเรียกในชื่อ “Tennis’s elbow” (การอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านนอก) และ “Golfer’s elbow” (การอักเสบของเอ็นกล้ามเนื้อข้อศอกด้านใน) มักจะมีการบาดเจ็บในส่วนข้อศอกมากในผู้ที่จัดท่าทางและเทคนิคในการตีไม่เหมาะสม 3. ปวดบ่าและไหล่ ผู้เล่นส่วนใหญ่มักจะมีอาการปวดบ่าหรือไหล่ภายหลังจากการเล่น ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานกล้ามเนื้อที่หนักเกินไป หรือในบางคนอาจจะปวดขณะกำลังตีซึ่งเกิดจจากการตีที่ไม่เหมาะสมหรือตีโดนพื้นมากเกินไป ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาด 4. ปวดหลังหรือเอว ผู้เล่นกอล์ฟต้องใช้เวลาในการเล่นนาน ซึ่งจะมีการบิดหมุนของลำตัวซ้ำๆ ทำให้เกิดแรงเครียดต่อกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูก ซึ่งหากมีร่างกายที่ไม่พร้อมก็จากทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย

Comments


bottom of page