top of page
ค้นหา

ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายสัปดาห์ละเท่าไหร่เพื่อสุขภาพที่ดี?​

อัปเดตเมื่อ 19 ต.ค. 2565


ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปควรทำกิจกรรมทางกายแบบแอโรบิกที่ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150-300 นาที หรือที่ระดับหนัก หรือทำผสมผสานกันทั้งระดับปานกลางและระดับหนักอย่างเท่ากัน อย่างน้อย 75-150 นาทีต่อสัปดาห์เพื่อสุขภาพที่ดี​


โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ​


1. กิจกรรมทางกายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลักทุกส่วนที่ความหนักระดับปานกลางขึ้นไป อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น การออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขนแบบมีแรงต้านด้วยยางยืด ถุงทราย หรือดัมเบล, การออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาและสะโพกด้วยการสควอต เป็นต้น​


2. กิจกรรมทางกายหลายรูปแบบเพื่อเน้นไปที่การสร้างสมดุล และความแข็งแรงให้ร่างกายที่ความหนักระดับปานกลางขึ้นไป อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าสามารถเสริมความสามารถในการทำงานและป้องกันการหกล้ม ตัวอย่างกิจกรรมเช่น ไทชิ ไทเก๊ก เต้นแอโรบิก เป็นต้น


Comentarios


bottom of page