top of page
ค้นหา

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life Depression)

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life Depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ
ภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ

อาการซึมเศร้าในผู้สูงอายุมักไม่ค่อยตรงไปตรงมา มีตั้งแต่เศร้าเล็กน้อย อารมณ์ไม่แจ่มใส ไปจนถึงรุนแรงมากจนกระทั่งเป็นโรคหรือมีอาการจิตเวชร่วมด้วย ดังนั้นหากคนไข้ไปพบแพทย์ในขั้นที่เป็นรุนแรงมาก มีอาการหลอนทางจิต หรือขนาดคิดฆ่าตัวตาย การวินิจฉัยทำได้ไม่ยากนัก แต่กลุ่มคนที่มีอาการซึมเศร้าแต่ไม่แสดงออก อาจมีเพียงจิตใจไม่แจ่มใส ความสามารถในการดำเนินชีวิตลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน จะถูกปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นอันตรายในที่สุดอาการเตือนภาวะซึมเศร้า

  1. ความจำไม่ดี สมาธิสั้นลง

  2. อารมณ์เปลี่ยนไป เช่น จากที่เคยเป็นคนอารมณ์ดี กลายเป็นหงุดหงิดง่าย ขี้บ่น ไม่มีเหตุผล หรือสนใจสิ่งที่เคยชอบน้อยลง

  3. มีปัญหาเรื่องการนอน เช่น หลับๆ ตื่นๆ หรือตื่นกลางดึก

  4. รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า เบื่อหน่ายชีวิต พูดน้อยลง ไม่ยอมกินยา น้ำหนักลด

  5. อยากทำร้ายตัวเอง ไม่มีพลังงาน อ่อนเพลียโดยไม่มีสาเหตุ


วิธีรักษา


  1. รักษาทางจิตใจ: การรักษาวิธีนี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุ โดยการให้เข้าพบจิตแพทย์เพื่พูดคุยให้คำปรึกษา บำบัดจิต ปรับวิธีคิดและทัศนคติทางลบให้ดีขึ้น

  2. รักษาโดยใช้ยา: การรักษาวิธีนี้จะทำให้อาการดีขึ้นเร็ว แต่อาจจะส่งผลข้างเคียงด้านอื่นๆ ซึ่งการใช้ยาจะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น


อาการเตือนภาวะซึมเศร้า
อาการเตือนภาวะซึมเศร้า
วิธีรักษา ภาวะซึมเศร้า  ในผู้สูงอายุ
วิธีรักษา ภาวะซึมเศร้า ในผู้สูงอายุ


วิธีปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
วิธีปฏิบัติต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า
Cr.ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางปะกอก และ https://adaybulletin.com

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ Line Official: @thesenseliving

Tel: 082-263-2665

Comments


bottom of page