top of page
ค้นหา

แนวทางป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


การดูแลป้องกันการพลัดตกหกล้มที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ฝึกซ้อมพนักงานให้ป้องกันและพร้อมรับสถานการณ์พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ การหกล้มเป็นปัญหาสำคัญในผู้สูงอายุและส่งผลกระทบหลายด้าน ดังนั้นหากสามารถป้องกันการหกล้มได้จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ


กรณีอยู่ในการดูแลของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ทีมพยาบาลและผู้ดูแลทุกท่านได้รับการฝึกซ้อม ดูแล ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ใส่ใจให้การดูแลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณท่านต้องการ ลุกขึ้นนั่งหรือยืน การลงจากเตียง การไปเข้าห้องน้ำ หรือทำกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกเหนือจากนั้นสภาพแวดล้อมต่างๆภายในศูนย์ของเราล้วนสำคัญ เช่น 1. มีวัสดุกันลื่นในห้องน้ำ

 2. ไม่วางของระเกะระกะ

 3. มีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะตรงราวบันได

 4. เตียงนอน เก้าอี้ และโถส้วมมีความสูงพอเหมาะ ไม่เตี้ยเกินไป

 5. ทางเดินและบันไดควรมีราวจับตลอดและขั้นบันไดสม่ำเสมอ

 6. พื้นห้องสม่ำเสมอและเป็นวัสดุที่ไม่ลื่นโดยเฉพาะในห้องน้ำ

 7. บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างห้องควรอยู่ในระดับเดียวกัน

 8. หลีกเลี่ยงธรณีประตู

 9. ไม่ควรมีสิ่งของเกะกะ เช่น พรมเช็ดเท้า สายไฟฟ้า


แนวทางป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ


แม้ว่าปัญหาอุบัติเหตุการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุจะเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือเสี่ยงที่จะเกิดน้อยลงได้ 7 แนวทาง ดังนี้

 1. ฝึกการเดิน การทรงตัว และออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ เช่น ท่ายืนเขย่งปลายเท้าสลับยืนบนส้นเท้า ทำสลับกัน 10 ครั้ง ท่ายืนงอเข่า ทำสลับกันข้างละ 10 ครั้ง และท่านั่งเหยียดขา ทำสลับกันข้างละ 10 ครั้ง เป็นต้น

 2. ควรเปลี่ยนท่าช้าๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันตกในท่ายืน หน้ามืด วิงเวียน ขณะลุกนั่งหรือยืนทุกครั้ง

 3. หากการเดินหรือทรงตัวไม่มั่นคง ควรใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า โครงเหล็กช่วยเดิน เป็นต้น

 4. สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้าที่มีขนาดพอดี รองเท้าควรเป็นรองเท้าส้นเตี้ย ขอบมน มีหน้ากว้าง และเป็นแบบหุ้มส้น พื้นรองเท้าควรมีดอกยาง ไม่ลื่น

 5. คนในครอบครัว หรือผู้ดูแลใกล้ชิด หมั่นสังเกตอาการและความผิดปกติทางด้านการรับรู้ เช่น สับสน หลงลืมเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และบุคคล หรือการตอบสนองได้ช้าลงหรือไม่

 6. ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวควรเข้ารับการประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม เช่น เช็คความผิดปกติของการมองเห็น ความผิดปกติของการเดิน การทรงตัว เป็นต้น รวมทั้งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เพื่อขอรับคำแนะนำ เกี่ยวกับ การใช้ยา ความผิดปกติในการมองเห็น การเดิน การทรงตัวและการเคลื่อนไหว
コメント


bottom of page