top of page
7.png
TSL_1000x1000_T2.png

เกี่ยวกับเรา

 

 

การเกษียณคือประตูสู่บทใหม่ของบันทึกชีวิต เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่าง เต็มไปด้วยโอกาสที่คุณสามารถออกแบบการใช้ชีวิตได้อย่างที่คุณต้องการ 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง (The Sense Living) ได้สร้างสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้สูงวัยได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ ได้เรียนรู้ ในสังคมที่อบอุ่น  เรามุ่งออกแบบสถานที่นี้เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้สูงวัย โดยที่ทุกท่าน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญของตัวเองกับคนอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ทีมงานของศูนย์อันประกอบด้วย ทีมแพทย์อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัดและผู้ดูแล ได้ออกแบบการดูแลเพื่อสร้างคำจำกัดความใหม่ของการดูแลผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นไปในวิถีการดูแลอย่างเข้าถึง (engaged care) โดยมีเป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัย และเสริมศักยภาพของผู้สูงวัยให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้

 

เป้าหมายของศูนย์คือเพื่อเติมเต็มชีวิตของผู้สูงวัยให้เปี่ยมไปด้วยพลังในการใช้ชีวิต ด้วยวิถีผสมผสานอย่างสมดุลของการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน  การให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตัวเอง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและดูแลตัวเอง และมีปฎิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างในสังคมที่ดี

 

เพราะทุกวันใหม่ คือโอกาสที่จะให้เราสามารถเลือกเติมเต็มชีวิตของเราอย่างมีเป้าหมาย ศูนย์มีปณิธานในการเปลี่ยนคำจำกัดความเกี่ยวกับวิธีการดูแลผู้สูงวัย โดยหัวใจหลักในการดูแลคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยและครอบครัว ด้วยบริการการดูแลอย่างใกล้ชิด นำอุปกรณ์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือ

bottom of page