top of page
Shot_01-0011.jpg

คลินิกกายภาพบำบัด เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง
(The Sense Living Physiotherapy Clinic) 

Promotion 1,200 บาท

โทร: 065-615-2442

Hours: 8:30-17:30

(หยุดวันอังคาร Closed on Tuesday)

"เราให้ความสำคัญกับการรักษาแบบไม่ใช้ยาและการผ่าตัด"


โปรแกรมการรักษาที่นี่ถูกออกแบบโดยนักไคโรแพรคติกร่วมกับนักกายภาพบำบัด เลือกใช้เครื่องมือทันสมัยพร้อมอุปกรณ์ครบครัน ทางคลินิกใช้หลักการเทคนิค Relaxation ก่อนทำการรักษาผู้รับบริการทุกท่าน เพื่อช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดอาการตึงและหดรั้งของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ร่วมกับการใช้เสียงเพลงและกลิ่นเพื่อลดอาการกังวลในขณะทำการรักษา
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง กายภาพบำบัด
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง กายภาพบำบัด

รีวิวจากคนไข้ Customer Reviews

Mr. Zhong Mao Ling

“มาทีแรก ขาเดินไม่ค่อยได้ ตั้งแต่มารักษากายภาพที่นี่ ครั้งที่ 4 แล้ว ตอนนี้ อาการเจ็บขาไม่ค่อยมีแล้ว ดีขึ้น เดินคล่องแล้ว"

Mr. Jo

"I came in with a right hip pain, and left knee pain. After the treatment, I've been better. The experience is very good and it's working. I can tell every week that my symptoms are better and better. And some weeks I don't have any symptoms at all"
Read More >
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง กายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดและการฟื้นฟู
โปรโมชั่นเพียง 1,200 บาท

  • กายภาพบำบัดในกลุ่มระบบกล้ามเนื้อและกระดูก (Musculoskeletal):

    • ปวดเรื้อรัง ปวดหลัง ร้าวลงขา, ออฟฟิศซินโดรม, หลังคด, ปวดหัว คอ บ่า ไหล่, หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท, ข้อเสื่อม ไหล่ติด, หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อ เข่า ไหล่ สะโพก, กล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ เป็นต้น

  • กายภาพบำบัดในกลุ่มโรคฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke):

    • อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาทางด้านการเดินการเคลื่อนไหว พาร์กินสัน สมองได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก เป็นต้น

  • กายภาพบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง กายภาพบำบัด

ออกกำลังกายตัวต่อตัว
 

เรามีบริการออกกำลังกายกับนักกายภาพบำบัดตัวต่อตัวสำหรับ

  • ผู้ใหญ่/เด็ก ที่ต้องการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรง

  • ผู้ป่วยหลอดเลือดสมองฟื้นฟูการทรงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝึกเดิน และกลับมาพึ่งพาตัวเองในชีวิตประจำวัน

  • ผู้ป่วยที่ต้องการโปรแกรมบำบัดหลังผ่าตัด/บาดเจ็บ/กระตุ้นการใช้งานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง กายภาพบำบัด

วิธีรักษาและอุปกรณ์ที่ใช้
 

โปรแกรมการรักษาทั้งหมดจะรวมการทำหัตถการ (Manual techniques)

การใช้เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้าและเครื่องอัลตร้าซาวด์ และ เครื่องมือทันสมัยช่วยในการฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือด

กายภาพบำบัดทางระบบประสาท ด้วย Body Weight Support System (BWS)  อ่านเพิ่มเติม

เตียงช่วยยืน (Tilt table) ในกายภาพบำบัดในโรคหลอดเลือดสมอง และไขสันหลังบาดเจ็บ อ่านเพิ่มเติม

ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

 ปัจจุบัน โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบและเคยเส้นเลือดสมองแตก ต้องได้รับการดูแลควบคู่ไปกับการฟื้นอย่างถูกวิธีโดยผู้เชี่ยวชาญ เพราะการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีวิธีการแตกต่างจากการรักษาโดยทั่วไป ต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านประสาทวิทยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หลากลายและทันสมัย มีการกายภาพบำบัดโดยนักกายภาพมืออาชีพ พร้อมด้วยการดูแลโภชนาการที่เหมาะสม รวมไปถึงมีจิตวิทยาในการฟื้นฟูคนไข้ให้กลับมาปกติ พึ่งพาตนเองได้  ห่างไกลจากโรคอัมพาต อัมพฤกษ์ให้มากที่สุด

S__8855653.jpg

สำหรับการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองให้ได้ผลดีที่สุด ผู้ป่วยควรได้รับการฟื้นฟูอย่างเร็วที่สุด โดยเฉพาะการฟื้นฟูในช่วง 3 เดือนแรกหลังเกิดอาการจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งทางการแพทย์ถือว่าเป็นโอกาสทองของการฟื้นฟู ซึ่งการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต้องเป็นแบบองค์รวม โดยทำการประเมินผู้ป่วยและครอบครัว เพื่อค้นหาปัญหาความบกพร่องของร่างกายและจิตใจ การสูญเสียความสามารถ และความด้อยโอกาส ทำให้สามารถตั้งเป้าหมาย วางแนวทางการฟื้นฟูอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับเข้าสู่ครอบครัว สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรมทางกายภาพบำบัดฟื้นฟู

กิจกรรมออกกำลังกาย เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผู้สูงอายุ

8 ขั้นตอนการทำกายภาพบำบัด Eight Steps in Physical Therapy

2_edited_edited.jpg

สอบถามข้อมูลการเจ็บป่วย และวิเคราะห์ข้อมูล วางแผนตรวจร่าง

1. ซักประวัติ (Subjective Examination)

3_edited_edited.jpg

2. ตรวจร่างกาย (Physical Examination)

ตรวจประเมินความผิดปกติเพื่อหาปัญหาที่สัมพันธ์และเป็นสาเหตุของอาการปวด

4_edited.png

3. การบำบัดด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound Therapy)

ลดอาการปวด คลายจุดกดเจ็บ

คลายเนื้อเยื่อที่หดรั้ง

5_edited.png

4. การบำบัดด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electro Stimulation Therapy)

ลดอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ

7_edited.jpg

5. บำบัดด้วยมือ
(Manual Techniques)

ยืดกล้ามเนื้อ ขยับข้อต่อ กดคลาย Trigger point ทคนิคคลายกล้ามเนื้อต่าง ๆ

6_edited.jpg

6. คลายกล้ามเนื้อด้วยเครื่องนวด (Massager)

เพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดอาการปวด คลายกล้ามเนื้อ

8_edited.png

7. ประคบร้อน/เย็น (Heat/Cold Therapy)

ลดการอักเสบ เพิ่มการไหลเวียนเลือด

9_edited.png

8. ออกกำลังกายเพื่อการบำบัด (Therapeutic Exercises)

ฟื้นคืนการทำงานของกล้ามเนื้อ ลดอาการปวด เพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

ป้องกันการบาดเจ็บซ้ำ

bottom of page