top of page

ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด

การดูแลหลังการผ่าตัด เป็นส่วนสำคัญมาก ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด เปลี่ยน ข้อสะโพก ข้อเข่า ช่วง ระยะ 1-3 เดือนแรก เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังจดจำ และเรียนรู้ กับอุปกรณ์ หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกาย ให้ร่างกายคุ้นชิน และใช้งาน Function ต่างๆ ได้ครบถ้วน เสมือนอวัยวะส่วนนึงเป็นปกติของร่างกาย    การเข้ารับกายภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับโรค วัย ความพร้อมของร่างกายจะช่วยฟื้นฟูอาการของผู้สูงวัยได้อย่างมาก  “การกายภาพบำบัด (Physical Therapy)” คือการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและหัตถการ การใช้อุปกรณ์พิเศษ เพื่อรักษาผู้ป่วยให้กลับมาเคลื่อนไหว ช่วยเหลือจนเอง ใช้ชีวิตตามปกติหรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุด 

 

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เดอะ เซนส์ ลิฟวิ่ง วางแผนการดูแลโดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัดอย่างครบวงจร เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน

การวางแผนการฟื้นฟูโดยทีมแพทย์ พยาบาล และนักกายภาพบำบัด

20220616-0005.jpeg
20220616-IMG_20220616_1644530.jpeg
  • แพทย์ และพยาบาลประเมินลักษณะการผ่าตัด จากใบแพทย์ที่ท่านได้รับการผ่าตัดมา และวางแผนการดูแลรักษาแผล ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ 

  • แพทย์ และพยาบาลประเมินอาการปวด และวางแผนการดูแล

  • นักกายภาพบำบัด วางแผนการเคลื่อนย้าย และการจัดท่าทางในการดูแล เพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

  • นักกายภาพบำบัด วางแผนการฟื้นฟู ในระยะเบื้องต้น ในกรณีแพทย์ยังไม่ให้ลงน้ำหนัก

  • นักกายภาพบำบัด วางแผนการฟื้นฟู กรณีลงน้ำหนักขาได้ทั้ง 2 ข้าง และวางแผนประเมินท่าทางการเดินที่ถูกต้อง และมั่นคง สวยงาม

  • หลังจากฟื้นฟูสามารถกลับมาเดินได้ นักกายภาพบำบัดจะวางแผนการดูแลตนเองเมื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านอย่างปลอดภัย

bottom of page